Home

Katedra Filologii Angielskiej


Kierownik Katedry: dr hab. Katarzyna Szmigiero
Zastępca Kierownika Katedry: dr Dorota Gonigroszek

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: (44)7327419 lub (44)7327400 wew. 8119

Dyżury pracowników Katedry Filologii Angielskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 - ZOBACZ

Skład i Zadania Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia - ZOBACZ

Plan studiów stacjonarnych - ZOBACZ

Plan studiów niestacjonarnych - ZOBACZ

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia - ZOBACZ

Sylwetki absolwenta dla kierunku Filologia - ZOBACZ

Karty przedmiotów - ZOBACZ

WYDARZENIA:

Spotkanie integracyjne ERASMUS 2014

Spotkanie integracyjne ERASMUS 2013

Konferencja: Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne (07 czerwca 2014 r.)

Konferencja: Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts 2015 (13 czerwca 2015 r.)

STRUKTURA KATEDRY FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  • Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej

dr hab. Katarzyna Szmigiero - kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Agnieszka Stanecka (sylwetka pracownika EN i PL)

  • Pracownia Języka Angielskiego

dr hab. Agnieszka Kaleta - kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Monika Gregorowicz
dr Aleksander Sołoszenko
mgr Sławomir Połeć (sylwetka pracownika EN i PL)

  • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego

dr Irena Czwenar - kierownik (sylwetka pracownika EN i PL)
dr Dorota Gonigroszek (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Karol Kowalczyk (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Iwona Puścian (sylwetka pracownika EN i PL)
mgr Jacek Szymański (sylwetka pracownika EN i PL)

 
Sylwetka absolwenta
Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu

Trwające 3 lata studia I stopnia oferują specjalność z dziedziny filologii angielskiej z elementami teorii i praktyki przekładu pisemnego tekstów użytkowych, współczesnych tekstów literackich, języka dla celów specjalistycznych, w tym języka biznesu i języka tekstów naukowych i akademickich.

Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów anglosaskich. Ponadto, będzie posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent będzie również posiadał wiedzę w zakresie integracji europejskiej, programów pomocowych Unii Europejskiej wynikających z zadań polityki regionalnej jak również polityki edukacyjnej UE tj. grantów unijnych w dziedzinie nauki, wymianie studentów, uczestnictwie w programie Erasmus oraz wymianie międzynarodowej studentów i pracowników akademickich.

Dyplom licencjata uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na różnych szczeblach, w międzynarodowych  instytucjach  i organizacjach, w firmach prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą jak również w centrach wymiany kulturalnej, wydawnictwach oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także – po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych – do wykonywania zawodu nauczyciela.


Sylwetka absolwenta

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie filologiczne w dziedzinie języka angielskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatur anglojęzycznych oraz historii, geografii i kultury krajów anglosaskich. Potrafi analizować zjawiska literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Specjalizacja nauczycielska daje absolwentowi możliwość zdobycia wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania języków obcych. Programy nauczania przedmiotów specjalizacyjnych obejmują treści kształcenia z dziedziny najnowszych tendencji w metodyce nauczania języka angielskiego, dotyczących młodszych grup wiekowych i różnych poziomów nauczania. Podczas studiów studenci zapoznają się także z technikami stosowania technologii informacyjnych i multimedialnych w nauczaniu języka obcego. Zdobywaniu profesjonalnej wiedzy towarzyszy kształtowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w pracach projektowych z dziedziny metodyki nauczania, zajęciach warsztatowych oraz praktykach pedagogicznych śródrocznych i ciągłych. Absolwent jest przygotowany do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-VI szkoły podstawowej).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 Studiuj u nas i za granicą

Studenci Filologii Angielskiej Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim mają możliwość odbycia części studiów (1-2 semestry) na uczelni zagranicznej, lub odbycia praktyk zawodowych za granicą w ramach programu LLP - Erasmus. Student odbywający studia lub praktyki za granicą otrzymuje stypendium wyrównujące koszty studiowania w obcym kraju.

W chwili obecnej Katedra Filologii Angielskiej ma podpisane umowy na wymianę studencką z następującymi instytucjami:

•    Uniwersytet w Mersin, Turcja
•    Uniwersytetem w Minho Portugalia
•    Uniwersytet w Vigo, Hiszpania
•    Uniwersytet w Viterbo, Włochy,
•    Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa
•    Uniwersytet w Sofii, Bułgaria

Praktyki zagraniczne można odbyć w Hiszpanii, w okolicach Barcelony, w sieci hotelowej H-Top.

Ponadto, gościmy studentów zagranicznych w Katedrze FA, co pozwala naszym studentom ćwiczyć język w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Nasi studenci mogą również  odbyć praktyki zostając opiekunem (Erasmus Buddy) studentów z zagranicy.

Jak dotąd z możliwości wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu LLP-Erasmus skorzystało kilkudziesięciu studentów Filologii Angielskiej.

Warto więc uczyć się języków obcych i poznawać kultury innych krajów europejskich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stornie Uczelni : http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=2

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony