HomeDla studentaOrganizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

 
Rok akademicki 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.

  • Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
  • Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.
  • Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2017 roku.

 


ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zajęcia integracyjne dla studentów I roku 

 30.09.2016
 SEMESTR ZIMOWY 01.10.2016 – 19.02.2017
zajęcia dydaktyczne     03.10.2016 – 22.12.2016

ferie zimowe        

23.12.2016 – 01.01.2017
zajęcia dydaktyczne c.d.  02.01.2017 – 26.01.2017
zimowa sesja egzaminacyjna    27.01.2017 – 07.02.2017
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 27.01.2017
przerwa międzysemestralna  08.02.2017 – 12.02.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 13.02.2017 – 19.02.2017
dni wolne od zajęć dydaktycznych -
 SEMESTR LETNI   20.02.2017 – 30.09.2017
zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017
wakacje wiosenne 13.04.2017 – 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 19.04.2017 – 13.06.2017
dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.05.2017, 16.06.2017
letnia sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 19.06.2017
wakacje letnie 01.07.2017 – 15.09.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 18.09.2017 – 26.09.2017
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 27.09.2017 – 29.09.2017Źródło: Zarządzenie Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony