Home

KONFERENCJA W BRATYSŁAWIE

Dr Dariusz Rogut reprezentował IHiSM 10 lutego 2017 r. w Bratysławie na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu (tragédia Jánosa Esterházyho a odvlečených z južného Slovenska). Konferencję zorganizował dr Imre Molnár dyrektor Węgierskiego Instytutu w Bratysławie (Maďarský inštitút v Bratislave), Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk (Historickovedný ústav Maďarskej akadémie vied) oraz Komitet Pamięci Gułagu i Komisja Pamięci Narodowej (Pamätný výbor pre gulag a Výbor pamäti národa). Dr Dariusz Rogut zaprezentował wykład pt. Polacy w obozach specjalnych w Kazachstanie po 1945 r. (Poliaci v kazachstanských sovietskych táboroch po roku 1945). Konferencję poprzedziła prezentacja książki pt. Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében, pod red. Zoltána Zilizi na Uniwersytetcie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) z udziałem, m.in. dr hab. Arkadiusza Adamczyka oraz w miejscowości Nyitrabadok debata poświęcona pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

SKN

 

 

PROGRAM

Maďarský inštitút v Bratislave,
Historickovedný ústav Maďarskej akadémie vied,
Pamätný výbor pre gulag a Výbor pamäti národa

Vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom
Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu
(tragédia Jánosa Esterházyho a odvlečených z južného Slovenska)

dňa 10. februára 2017

Program:
9.30: CSEMADOK (Bratislava, Nám. 1. Mája 10-12)
Maďari v sovietskych táboroch 1944-1956 -  vernisáž výstavy a odhalenie pamätnej tabule Maďarov deportovaných z Bratislavy 29. júna 1945 do Moskvy.
Výstavu otvorí: Barbara Bank, členka Výboru pamäti národa
 Príhovor prednesie: Gyula Bárdos, predseda Csemadoku
10.30: Maďarský inštitút v Bratislave (Palisády č. 54.)
Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu – medzinárodná konferencia historikov
Konferenciu otvorí: László Bukovszky, splnomocnenec Úradu vlády pre národnostné menšiny

I. časť: Výsledky poľských, slovenských, českých a maďarských výskumov o gulagu
Prednášajúci:
11.00-11.20 Barbara Bank (HU): Táborové spoločenstvá: Gulag a GUPVI
11.20-11.40 Robert Letz (SK): Osoby odvlečené zo Slovenska NKVD
11.40-12.10 Dariusz Rogut (PL): Poliaci v kazachstanských sovietskych táboroch po roku 1945
12.10-12.30 Soós Viktor (HU): Byť kňazom v gulagu
12.30-12.40 Beseda

Obedňajšia prestávka

         II. časť: Tragédia Maďarov odvlečených z južného Slovenska
Prednášajúci:
13.10-13.30 Eva Irmanová (CZ): Posúdenie českých výskumov o gulagu a Esterházyho v českej histografii
13.30-13.50 László Köteles (SK): Malenkij robot na území dnešného Slovenska
13.50-14.10 István Janek (HU): Zajatie Jánosa Esterházyho a roky v gulagu
14.10-14.30 László Szarka (HU): Prezumpcia kolektívnej viny v rozsudkoch proti Jánosovi Esterházym
14.30-14.50 Arkadiusz Adamczyk (PL): Byť vyhostený za spravodlivosť do zeme neľudskosti  
14.50-15.10 Beseda, prestávka

         III. časť: Resumé
Prednášajúci:
15.10-15.30  Attila Seres (HU): Repatriácia nemeckých a maďarských vojnových zajatcov zo sovietskeho gulagu v zrkadle štatistík
15.30-15.50 Zoltán Kőrös - László Flórián (SK): Sovietske zajatie v zrkadle spomienok na južnom Slovensku
15.50-16.00 Beseda

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony