Home

KONFERENCJA O DEPORTACJACH W KOSZYCACH

Dr Dariusz Rogut reprezentował 29 listopada br. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Cena víťazstva”. Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945 zorganizowanej na Uniwersytecie Pavla Józefa Šafárika w Koszycach. Wspólnie z Mateuszem Gniazdowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnch, zaprezentował referat pt. Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945, w którym przedstawił etapy sowieckiej okupacji Polski oraz deportacje Polaków i żołnierzy AK do obozów sowieckich. W konferencji, oprócz słowackich gospodarzy, uczestniczyli także historycy z Węgier i Ukrainy.

Od lewej: Mateusz Gniazdowski, Dariusz Rogut

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Fórum inštitút pre výskum menšín a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

„Cena víťazstva“
Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945
ktorá sa uskutoční

dňa 24. novembra 2016 o 9.45 hod v Historickej sále UPJŠ v Košiciach

Program konferencie:

09.45 Otvorenie konferencie - Dr. Imre Molnár (Balassiho inštitút, Bratislava) XY (UPJŠ Košice)

10.00 – 12.00    Osloboditelia alebo okupanti – príchod sovietskej moci do nášho regiónu

Réka Kiss (Výbor národnej pamäti, Budapešť): Sovietizácia Karpatskej kotliny po roku 1945

Mateusz Gniazdowski (Ústav východných štúdií, Varšava) – Dariusz Rogut (Univerzita Jana Kochanovskeho, Kielce): Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945

Erzsébet Molnár D. (Ústav Tibora Lehoczkyho, Beregovo): Odvlečenie Maďarov z Podkarpatskej rusy na prelome roku 1944/45

Štefan Šutaj – Barbara Kacerová (UPJŠ Košice): Poznámky k problematike vojnových zajatcov v súvislosti s výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Béni Balogh L., Maďarský národný archív –Štátny archív): Odvlečenie civilného obyvateľstva z územia Maďarska v roku 1944–1945

Diskusia

12.00–13.00 Obed

13.00–14.30 Odvlečenia zo Slovenska

Marek Syrný (UMB - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Múzeum SNP, Banská Bystrica) – Martin Pekár (UPJŠ Košice): Slovensko v povojnovej Európe

Stanislav Mičev (Múzeum SNP, Banská Bystrica): Slováci v systéme GUPVI v rokoch 1949-1956

Attila Simon (Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín – UJŠ Komárno): Odvlečenie Maďarov zo Slovenska a reakcia československej vlády
 
Peter Juščák (Košice): GULAG a ženský fenomén  

Diskusia

14.30  Ukončenie konferencie

Jazykom konferencie bude slovenčina a maďarčina so simultánnym tlmočením.

Organizačný výbor:

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – Katedra histórie FF UPJŠ

doc. Attila Simon, PhD. – Katedra histórie PF UJS, Fórum inštitút pre výskum menšín

Mgr. Zuzana Tokárová, PhD. - Katedra histórie FF UPJŠ

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony