HomeJakość kształceniaAktualności

DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 25.04.2018r.

dzień jakości kształcenia


ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego na spotkanie informacyjne dot. wyjazdów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali 14, budynek B. Prowadzącym będzie Koordynator Wydziałowy Erasmus+ - mgr Iwona Puścian.

Erasmus+


KONKURS DOTYCZĄCY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przeznaczonego dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dra hab. Jacka Semaniaka.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 13/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się Regulamin Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 obowiązuje w  roku akademickim 2017/2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie - POBIERZ

Regulamin - POBIERZ

Załącznik nr 1 - POBIERZ

Załącznik nr 2 - POBIERZ

Załącznik nr 3 - POBIERZ

Załącznik nr 4 - POBIERZ


CZAS NA OCENĘ!

Zapraszamy do wypełniania elektronicznych ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i nauczycieli akademickich oraz obsługę administracyjną w różnych jednostkach Uniwersytetu. Do anonimowej oceny zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych. Zakres ocen obejmuje kończący się semestr zimowy, a w przypadku oceny obsługi administracyjnej również semestr letni poprzedniego roku akademickiego.

Najważniejsze informacje o ankietyzacji:
Termin ankietyzacji: 10 lutego – 10 marca 2018 r.
Udział w ankietyzacji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię
Czas wypełniania ankiet: kilkanaście minut

Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia i w ślad za tym – doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań.

czas na ocenę


JAKOŚĆ - BUDUJMY JĄ RAZEM

konkurs

Regulamin konkursu - ZOBACZ


IV LOTERIA PROJAKOŚCIOWA

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym dnia 23 listopada 2017 roku odbyła się Projakościowa Loteria dla uczestników badań ankietowych. Wśród losów znalazły się m. in. trzy bony do EMPIK-u, każdy o wartości 50 zł. Trafiły one do rąk studentów: Pani Dominiki Juszczak, Pani Eweliny Jędrzejczyk, Pana Macieja Szołtysika. Gratulujemy im i dziękujemy wszystkim uczestnikom badań ankietowych za ich udział w budowaniu jakości kształcenia. Władze Wydziału i Członkowie WKJK.

 

IV LOTERIA PROJAKOŚCIOWA

Uwaga!!!
Studenci, którzy brali udział w badaniach ankietowych, mogą składać do 14 listopada potwierdzenie wypełnienia przez Wirtualną Uczelnię ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem).
Wśród studentów, którzy brali udział w badaniach ankietowych, rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godz. 13.00 w sali 22a.
Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu (pokój 23) lub do sekretariatu wydziału (pok. 29) i złożenie potwierdzenia wypełnienia ankiety.
Serdecznie zapraszamy.


FOTORELACJA Z DNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

W dniu 6 kwietnia 2017 roku świętowaliśmy Dzień Jakości Kształcenia. Zgodnie z programem obchodów tematem przewodnim była praca dyplomowa. Odbyły się cztery główne etapy: wykład dla wszystkich, warsztaty w grupach, konkurs na najlepszy plan pracy dyplomowej oraz III Loteria Projakościowa dla uczestników ankiet. Dziękujemy wszystkim studentom i pracownikom za udział w obchodach Dnia Jakości Kształcenia.

 

 

III LOTERIA PROJAKOŚCIOWA

Przypominamy, że do 5 kwietnia 2017 r. można składać potwierdzenie wypełnienia poprzez Wirtualną Uczelnię ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem). Wśród studentów, którzy wezmą udział w badaniach ankietowych rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00, w sali 22A podczas obchodów DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu pokój 23 lub do Sekretariatu Wydziału pok. 29 i złożenie potwierdzenia wypełnienia ankiety.

Serdecznie zapraszamy!


DZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UJK (WFH)

w


STUDIA I PRAKTYKI ERASMUS+ WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE!

Chciałbyś wziąć udział w międzynarodowym projekcie, ale nie wiesz jak to zrobić? Jesteś studentem UJK, który lubi zmiany? A może poszukujesz inspiracji do działania?
Jeśli tak, przyjdź, zadzwoń lub napisz do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów i zostań stypendystą programu Erasmus+. Rozpoczynamy nabór na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach na rok akademicki 2017/2018.
To oferta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach edukacyjnej wymiany międzynarodowej. Dla tych, którzy chcieliby zrealizować praktyki w bieżącym roku akademickim mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazdy w okresie tegorocznych wakacji: lipiec – wrzesień.
Z roku na rok rośnie liczba studentów UJK biorących udział w programach wymiany międzynarodowej. Zagraniczne studia i praktyki to nie tylko wspaniała szansa nauki i doskonalenia języka obcego, zdobycia kwalifikacji zawodowych, czy dodatkowych uprawnień, które otwierają drogę na europejski rynek pracy. To również niezapomniana przygoda. Jak zostać studentem Erasmusa+?

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 50
Justyna Palacz tel. 041 349 72 73  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Anna Krajcarz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenia na studia i praktyki przyjmujemy do dnia 7 kwietnia 2017.

Więcej informacji na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/


 ERASMUS+

UWAGA! Spotkanie w sprawie programu ERASMUS odbędzie się w dniu 23 lutego (czwartek) w sali 45 (bud. A) o godz. 9.30 – koordynatorzy wydziałowi/instytutowi; godz. 11.10 – studenci.

w


AKCJA ANKIETYZACJA!

Akcja Ankietyzacja skierowana jest do wszystkich Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych. Udział w ankietyzacji daje możliwość dokonania anonimowej oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej w różnych jednostkach Uniwersytetu. Elektroniczne ankiety obejmują kończący się semestr zimowy, a w przypadku oceny obsługi administracyjnej również semestr letni poprzedniego roku akademickiego.
Najważniejsze informacje dotyczące Akcji Ankietyzacji:
Termin Akcji: 6 lutego – 6 marca 2017 r.
Udział w Akcji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię
Czas Akcji: kilkanaście minut

w

Celem Akcji Ankietyzacji jest stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Zachęcamy Was zatem do aktywnego udziału w Akcji. Liczymy na Wasze  wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań. Pamiętajcie, im więcej głosów tym większa szansa na zmiany...


II LOTERIA PROJAKOŚCIOWA NA WYDZIALE FILOLOGICZNO - HISTORYCZNYM

W dniu 24 listopada 2016 roku w ramach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia odbyła się loteria dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego, którzy potwierdzili swój udział w badaniach ankietowych. Nagrody trafiły do rąk trzech osób:
Pani Katarzyny Helik, studentki kierunku historia, I roku drugiego stopnia oraz kierunku stosunki międzynarodowe, II roku drugiego stopnia,
Pani Eweliny Jędrzejczyk, studentki kierunku historia, III roku pierwszego stopnia,
Pana Gustawa Tylusia, studenta kierunku historia, III roku pierwszego stopnia.
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr hab. Pelagia Bojko, Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Wojciech Baran-Kozłowski oraz Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Janusz Budziński pogratulowali studentom zaangażowania w sprawę podnoszenia jakości kształcenia na wydziale i podziękowali im za tę aktywność.

 

II LOTERIA PROJAKOŚCIOWA

Serdecznie zapraszamy studentów mających potwierdzony udział w ankietyzacji na losowanie nagród w ramach II Loterii projakościowej.

Ankietyzacja


Składanie potwierdzeń wypełnienia ankiet

Przypominamy, że do 21 listopada 2016r. można składać potwierdzenie wypełnienia poprzez Wirtualną Uczelnię ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem). Wśród studentów, którzy wezmą udział w badaniach ankietowych rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się w dniu 24 listopada 2016r. o godz. 13.00, w sali 22A. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu pokój 23 lub do Sekretariatu Wydziału pok. 29 i złożenie potwierdzenia wypełnienia ankiety.

Serdecznie zapraszamy!


Fotorelacja z Dnia Jakości Kształcenia w Wydziale Filologiczno-Historycznym

1888-d 1891-d 1893-d 1894-d

1901-d 1903-d 1906-d 1907-d

1909-d 1912-d 1914-d 1917-d

1921-d 1925-d 1927-d 1930-d

1882-d 0164-d 0162-d 0161-d

0157-d 0155-d 0153-d


Dzień Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym

erasmus


Studenci Wydziału Filologiczno-Historycznego!

Przypominamy, że do 10 lipca br. poprzez Wirtualną Uczelnię można wypełniać ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną. Wśród studentów, którzy wezmą udział w badaniach ankietowych rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się w październiku. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu pokój 23 lub do Sekretariatu Wydziału pok. 29 z potwierdzeniem wypełnienia ankiet (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem) do dnia 10 października 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!


Oceń nas. Pomóż nam doskonalić się dla Ciebie

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych,

uprzejmie informujemy, że w terminie od 10 lutego do 10 marca br. poprzez Wirtualną Uczelnię udostępnione zostaną elektroniczne ankiety oceniające nauczycieli akademickich, zajęcia dydaktyczne i obsługę administracyjną w jednostkach Uczelni. Ich celem jest poznanie Państwa opinii na temat jakości kształcenia w naszej Uczelni. Wasze oceny uwzględnimy w doskonaleniu procesu kształcenia w Uniwersytecie.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy – system uniemożliwia identyfikację osób wypełniających ankiety. Aby Państwa oceny były obiektywne i wiarygodne ankiety powinno wypełnić jak najwięcej osób. Prosimy o udział w badaniu.

Liczy się każdy głos – Ty też możesz przyczynić się do zmiany na lepsze.

ocen nas m


II edycja konkursu "Jakość - budujmy ją razem"

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ogłasza II edycję konkursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologiczno-Historycznego pod hasłem: "Jakość – budujmy ją razem".

konkurs2 jakosc m

Regulamin konkursu - ZOBACZ

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony