Home

Konferencja naukowa w Senacie RP pt. „Zwycięska Kampania - Zwycięski Wódz. Józef Piłsudski w 1920 r.”.

10 października br. w Senacie RP odbyła się konferencja naukowa pt. „Zwycięska Kampania - Zwycięski Wódz. Józef Piłsudski w 1920 r.” Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim reprezentował na niej dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk z referatem „Miedzy wizją J. Piłsudskiego a jej realizacją. Geopolityka polska po 1920 r.” oraz dr Dariusz Rogut. W trakcie sesji wykłady przedstawili: dr Bohdan Urbanowski „Józef Piłsudski - mąż stanu i wychowawca narodu”; dr Endre Laszlo Varga „Węgrzy w Legionach Polskich”; prof. dr hab. Włodzimierz Suleja „Budowanie przyszłej Europy”; prof. dr hab. Janusz Odziemkowski „Strategia Naczelnego Wodza w 1920 r.”; prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki „Kościół polski w 1920 r.”; prof. dr hab. Waldemar Paruch „Europa wobec wojny 1920 r.”. Konferencję prowadził Jan Józef Kasprzyk, a jej organizatorami byli: Społeczny Komitet 100. Rocznicy Czynu Niepodległościowego, Związek Piłsudczyków oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Patronat nad sesją objął wicemarszałek senatu Stanisław Karczewski.

Za stołem prezydialnym od lewej: Jan Józef Kasprzyk, Stanisław Karczewski, dr Bohdana Urbanowskiego, dr Endre Laszlo Varga, prof. Wiesław Jan Wysocki Od lewej Danuta Cisek, prof. Waldemar Paruch Referuje prof. Janusz Odziemkowski 

Od lewej: prof. Waldemar Paruch, dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, Jan Józef Kasprzyk, Stanisław Karczewski Od lewej dr Endre Laszlo Varga, prof. Włodzimierz Suleja Od lewej dr Dariusz Rogut, Przemysław Rogut 

Od lewej prof. Taduesz Wolsza, prof. Włodzimierz Suleja Od lewej: Dariusz Rogut, Waldemar Paruch, Przemysław Rogut, Włodzimierz Suleja senat09m 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony