Home

Promocja książki Mileny Bykowskiej

4 sierpnia 2014 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zorganizował promocję książki: „Ludwik Danielak „Bojar” (1923-1955). Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego”. Jej autorka - mgr Milena Bykowska jest absolwentką Instytutu Historii oraz badaczką powojennej konspiracji niepodległościowej. W spotkaniu udział wzięli specjaliści badający losy I oraz II konspiracji niepodległościowej, tj. dr Dariusz Rogut (IH UJK w Piotrkowie Tryb.) oraz dr hab. prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Tomasz Balbus (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu). Po wstępnym przedstawieniu autorki i losów bohatera publikacji rozpoczęła dyskusja.

Bohaterem publikacji jest jedna z głównych postaci powojennej konspiracji niepodległościowej w regionie piotrkowskim – Ludwik Danielak, który po zakończeniu okupacji niemieckiej rozpoczął walkę z reżimem komunistycznym w strukturach Konspiracyjnego Wojska Polskiego (organizacji utworzonej wiosną 1945 r. przez oficera Armii Krajowej kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”).

W połowie 1946 r. Ludwik Danielak nawiązał kontakt z Kazimierzem Grzybowskim „Zapalnikiem”, który na polecenie por. Jana Rogulki „Grota” rozpoczął organizowanie oddziału Samoobrony i Ochrony Społeczeństwa na terenie Bełchatowa i jego okolic. Oddziały SOS były formacjami działającymi w ramach pionu Kierownictwa Walki z Bezprawiem KWP. Odpowiadały za wykonywanie wyroków śmierci wydanych przez Sądy Specjalne KWP oraz utrzymanie dyscypliny w organizacji. Talent organizacyjny głównego bohatera przedstawionej publikacji, jego charyzma, zaangażowanie i odwaga zostały szybko zauważone i nagrodzone awansem służbowym na zastępcę dowódcy oddziału, w którym służył. W listopadzie 1947 r. jednostkę podzielono na dwie samodzielne grupy. „Bojar” otrzymał dowództwo nad jedną z nich. Od tej pory działał na obszarze gmin Bełchatów, Bujny Szlacheckie, Kluki i Łękawa. Po zlikwidowaniu grupy „Zapalnika” w lipcu 1948 r., jedynym zagrożeniem dla organów bezpieczeństwa w powiatach piotrkowskim i łaskim stał się oddział Danielaka, wkrótce włączony w struktury III Komendy KWP pod kryptonim „Trybuna”. „Bojar” został awansowany przez sierż. Jana Małolepszego „Murata” do stopnia podporucznika. Od października funkcjonariusze PUBP z Piotrkowa Tryb. zaczęli zadawać kolejne straty oddziałowi, urządzając zasadzki w Emilinie i Łęcznie. Trudną sytuację skomplikowało aresztowanie „Murata” w listopadzie 1948 r. Brak jednolitego dowództwa spowodował, iż grupy pozostające w terenie, w tym Danielaka, działały samodzielnie. Ostateczna likwidacja w lipcu 1949 r. „Trybuny” rozpoczęła nowy etap w działalności nieuchwytnego partyzanta. Żołnierz ograniczył akcje ekspropriacyjne do niezbędnego minimum, a jego działalność została w tym czasie zniwelowana do rozpracowywania i unikania współpracowników UB. Pomimo powziętych środków ostrożności Danielak został aresztowany na początku marca 1954 r., zaś na początku 1955 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano kilka miesięcy przed rozpoczęciem zmiany kursu politycznego i związaną z nią okresową „demokratyzacją życia publicznego”.

„Bojar” był jednym najdłużej utrzymujących się na wolności żołnierzy KWP. Przez osiem lat udawało mu się skutecznie unikać aresztowania. Zawdzięczał to przede wszystkim pomocy miejscowej ludności, dla której nie był „bandytą z lasu”. Chroniąc go przed organami „władzy ludowej”, podejmowała ona działania, które skutkowały szykanami, represjami oraz utratą wolności na kilka bądź kilkanaście lat. Stąd znaczna, ale również symboliczna rola „Bojara” w powojennej historii regionu.

Od lewej: prof. Tomasz Balbus, Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut Drugi od lewej Włodzimierz Danielak syn "Bojara" Na pytania odpowiada Milena Bykowska, Tomasz Balbus, Dariusz Rogut W dyskusji Józef Cieślak współpracownik Ludwika Danielaka

Prof. Tomasz Balbus w dyskusji Pierwsza z lewej Martyna Rękojarska, trzeci Witold Kowalczyk, piąty Sebastain Wojtaś Uczestniczki spotkania

Link do publikacji: TUTAJ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony