Home

Nowe specjalności w Filii UJK

Ukończone studia wyższe I bądź II stopnia poza wiedzą ogólną związaną z wybranym kierunkiem powinny dać również umiejętności przydatne na rynku pracy. Ten etap kształcenia wyższego jest realizowany w trakcie zajęć specjalnościowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w realiach XXI wieku rynek pracy zmienia się dynamicznie, władze piotrkowskiej Filii UJK starają się dostosować ofertę specjalności na poszczególnych kierunkach.

W roku akademickim 2014/2015 w ramach studiów wyższych będzie można zdobyć zawód logopedy na kierunku filologia polska, czy ukończyć specjalność polityka regionalna na kierunku stosunki międzynarodowe. Specjalność ta da znajomość teorii i praktyki polityki regionalnej prowadzonej oraz projektowanej w województwie łódzkim i powiecie piotrkowskim. Ukończenie specjalności pozwoli pracować na stanowisku specjalisty ds. projektów unijnych w zakresie kultury, gospodarki czy edukacji, specjalisty ds. polityki społecznej, aktywizacji zawodowej, promocji regionu, miasta, menadżera projektów międzynarodowych czy menadżera działającego w sektorze polityki regionalnej, kultury i gospodarki.

Nowe specjalności czekają także na kandydatów kierunku historia. Na studiach pierwszego stopnia będą to: humanistyka cyfrowa oraz e-samorząd. Obie specjalności przygotowują absolwenta historii – poprzez szereg umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem i korzystaniem z narzędzi cyfrowych w humanistyce – do podjęcia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne itp.) oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych (m.in. w Muzeach Regionalnych, Bibliotekach Publicznych, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Domach Kultury). Zdobyta wiedza pozwala w szczególności na pracę na różnych stanowiskach administracyjnych związanych z obsługą pracy kancelaryjnej, archiwizacją dokumentacji, pozyskiwaniem środków unijnych, a także w komórkach zajmujących się zagadnieniami obrony cywilnej i zarządzaniem kryzysowym.

Na studiach drugiego stopnia można będzie ukończyć specjalności: regionalistyka stosowana, zarządzanie informacją i dokumentacją oraz obsługa medialna misji pokojowych. Dwie pierwsze specjalności dadzą absolwentom umiejętności związane z umacniającą się cyfryzacją współczesnego świata, pozwolą odnaleźć się w rzeczywistości zdominowanej przez zmieniające się regulacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem regionu piotrkowskiego. Zwłaszcza przedmioty realizowane w ramach specjalności regionalistyka stosowana dadzą absolwentom wiedzę zarówno o przemianach społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie piotrkowskim przestrzeni dziejów, jak też wiedzę o współczesnych społecznych i gospodarczych uwarunkowaniach rozwoju regionu. Z kolei specjalność obsługa medialna misji pokojowych przygotuje absolwentów do pracy w podmiotach związanych z wojskiem, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi.

 

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony