Home

Nowe specjalności w Filii UJK

Ukończone studia wyższe I bądź II stopnia poza wiedzą ogólną związaną z wybranym kierunkiem powinny dać również umiejętności przydatne na rynku pracy. Ten etap kształcenia wyższego jest realizowany w trakcie zajęć specjalnościowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w realiach XXI wieku rynek pracy zmienia się dynamicznie, władze piotrkowskiej Filii UJK starają się dostosować ofertę specjalności na poszczególnych kierunkach.

W roku akademickim 2014/2015 w ramach studiów wyższych będzie można zdobyć zawód logopedy na kierunku filologia polska, czy ukończyć specjalność polityka regionalna na kierunku stosunki międzynarodowe. Specjalność ta da znajomość teorii i praktyki polityki regionalnej prowadzonej oraz projektowanej w województwie łódzkim i powiecie piotrkowskim. Ukończenie specjalności pozwoli pracować na stanowisku specjalisty ds. projektów unijnych w zakresie kultury, gospodarki czy edukacji, specjalisty ds. polityki społecznej, aktywizacji zawodowej, promocji regionu, miasta, menadżera projektów międzynarodowych czy menadżera działającego w sektorze polityki regionalnej, kultury i gospodarki.

Nowe specjalności czekają także na kandydatów kierunku historia. Na studiach pierwszego stopnia będą to: humanistyka cyfrowa oraz e-samorząd. Obie specjalności przygotowują absolwenta historii – poprzez szereg umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem i korzystaniem z narzędzi cyfrowych w humanistyce – do podjęcia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne itp.) oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych (m.in. w Muzeach Regionalnych, Bibliotekach Publicznych, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Domach Kultury). Zdobyta wiedza pozwala w szczególności na pracę na różnych stanowiskach administracyjnych związanych z obsługą pracy kancelaryjnej, archiwizacją dokumentacji, pozyskiwaniem środków unijnych, a także w komórkach zajmujących się zagadnieniami obrony cywilnej i zarządzaniem kryzysowym.

Na studiach drugiego stopnia można będzie ukończyć specjalności: regionalistyka stosowana, zarządzanie informacją i dokumentacją oraz obsługa medialna misji pokojowych. Dwie pierwsze specjalności dadzą absolwentom umiejętności związane z umacniającą się cyfryzacją współczesnego świata, pozwolą odnaleźć się w rzeczywistości zdominowanej przez zmieniające się regulacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem regionu piotrkowskiego. Zwłaszcza przedmioty realizowane w ramach specjalności regionalistyka stosowana dadzą absolwentom wiedzę zarówno o przemianach społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie piotrkowskim przestrzeni dziejów, jak też wiedzę o współczesnych społecznych i gospodarczych uwarunkowaniach rozwoju regionu. Z kolei specjalność obsługa medialna misji pokojowych przygotuje absolwentów do pracy w podmiotach związanych z wojskiem, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi.

 

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony