Home

Dlaczego warto studiować humanistykę w piotrkowskiej Filii?

Humanista wbrew obiegowym opiniom oraz prześmiewczym memom nie jest nieudacznikiem, ale osobą wykształconą, oczytaną i co najważniejsze potrafiącą przystosowywać się do zmieniających okoliczności. Nie przerażają go więc wymagania współczesnego rynku pracy. Kierunki humanistyczne są to bowiem kierunki związane z działalnością i życiem człowieka. W piotrkowskiej Filii UJK należą do nich filologia polska, historia, filologia angielska (powiązać z szeroką pojętą humanistyką ze względu na ich interdyscyplinarny charakter można również stosunki międzynarodowe). Dobrze wykształcony humanista będzie niezbędnym elementem każdego projektu składanego
w ramach europejskiego programu „Horyzont 2020” o budżecie ponad 77 miliardów euro.

Należy też dodać, że – co potwierdzają dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Urzędu Statystycznego – wielu absolwentów-humanistów dzięki własnym predyspozycjom i wiedzy zdobytej podczas trwania studiów bez problemu radzi sobie w zawodowym życiu.

Humanistyka w piotrkowskiej Filii stara się wychodzić na przeciw wyzwaniom współczesnego świata, a zwłaszcza wymogom rynku pracy. Priorytetem jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Nadal można studiować specjalności dające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (historia, filologia polska, filologia angielska), dziennikarza (filologia polska, stosunki międzynarodowe), czy archiwisty (historia). Jednak i w tym zakresie wprowadzono pewne innowacje umożliwiające nauczania drugiego przedmiotu (wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, logopedia) oraz umożliwiające pracę w kuratorium oświaty, czy innym ośrodku zajmującym się dokształcaniem nauczycieli.

Najistotniejsze dla działań władz i społeczności Wydziału Filologiczno-Historycznego to wkomponowanie kierunków humanistycznych w coraz bardziej cyfryzowane oraz globalne realia XXI wieku. Dlatego też absolwent edytorstwa (filologia polska) posiądzie nie tylko podstawy teoretyczne: znajomość prawa autorskiego, historię edytorstwa i tekstologię, ale też zdobędzie praktyczną umiejętność edycji tekstu, składu komputerowego oraz organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki klasycznej i e-książki. Z kolei realizowana w ramach kierunku historia humanistyka cyfrowa ukaże zastosowanie multimediów w praktyce akademickiej, modelowanie i wizualizację danych, digitalizację archiwów, zarządzanie informacją i projektami, a przede wszystkim uwypukli nowe możliwości, jakie współczesnej humanistyce oferują technologie cyfrowe. Charakterystyczne dla tej specjalności będzie łączenie tradycyjnych dziedzin humanistycznych z narzędziami dostarczanymi przez technologie komputerowe w postaci eksploracji danych, wyszukiwania informacji, wizualizacji pojęć, analiz statystycznych i ich interpretacji, a także digitalizacja publikacji, informacji prasowej i prac naukowych. Zdobyta wiedza w ramach specjalności e-samorząd pozwoli sprawować stanowiska administracyjne związane z obsługą pracy kancelaryjnej, archiwizacją dokumentacji, pozyskiwaniem środków unijnych oraz stanowiska odpowiedzialne za kwestie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie specjalności pozwolą zabezpieczać, gromadzić i archiwizować dokumentację w postaci tradycyjnej i elektronicznej oraz dadzą znajomość obsługi programów w ramach interfejsu e-urzędu.

Istotnym elementem kształcenia w piotrkowskiej Filii jest także kierunek filologia angielska. Język angielski, którego znajomość u absolwenta jest pożądana przez pracodawców, stał się oficjalnym językiem biznesu. Bardzo cenna będzie więc umiejętność posługiwania się językiem biznesowym czy specjalistycznym. Absolwent filologii angielskiej z elementami translatoryki i języka biznesu może podjąć pracę zawodową w charakterze tłumacza w przedstawicielstwach firm, czy też w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Podobnie na sferę globalną nakierowane są specjalności realizowane w ramach kierunku stosunki międzynarodowe.

Dlaczego więc warto studiować humanistykę? Odpowiedź jest prosta. Bowiem wbrew pozorom to dobra inwestycja w przyszłość. Starożytni, lubiący ujmować rzeczywistość
w krótkie sentencje, mieli zwyczaj mawiać: Errare humanum est (mylić się jest rzeczą ludzką), lecz dodawali natychmiast, że jedynie głupiec trwa w błędzie (nullius nisi insipientis in errore perseverare). Humanista jako człowiek wszechstronnie wykształcony z pewnością w błędzie trwał nie będzie.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony