Home

Dlaczego warto studiować humanistykę w piotrkowskiej Filii?

Humanista wbrew obiegowym opiniom oraz prześmiewczym memom nie jest nieudacznikiem, ale osobą wykształconą, oczytaną i co najważniejsze potrafiącą przystosowywać się do zmieniających okoliczności. Nie przerażają go więc wymagania współczesnego rynku pracy. Kierunki humanistyczne są to bowiem kierunki związane z działalnością i życiem człowieka. W piotrkowskiej Filii UJK należą do nich filologia polska, historia, filologia angielska (powiązać z szeroką pojętą humanistyką ze względu na ich interdyscyplinarny charakter można również stosunki międzynarodowe). Dobrze wykształcony humanista będzie niezbędnym elementem każdego projektu składanego
w ramach europejskiego programu „Horyzont 2020” o budżecie ponad 77 miliardów euro.

Należy też dodać, że – co potwierdzają dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Urzędu Statystycznego – wielu absolwentów-humanistów dzięki własnym predyspozycjom i wiedzy zdobytej podczas trwania studiów bez problemu radzi sobie w zawodowym życiu.

Humanistyka w piotrkowskiej Filii stara się wychodzić na przeciw wyzwaniom współczesnego świata, a zwłaszcza wymogom rynku pracy. Priorytetem jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Nadal można studiować specjalności dające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (historia, filologia polska, filologia angielska), dziennikarza (filologia polska, stosunki międzynarodowe), czy archiwisty (historia). Jednak i w tym zakresie wprowadzono pewne innowacje umożliwiające nauczania drugiego przedmiotu (wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, logopedia) oraz umożliwiające pracę w kuratorium oświaty, czy innym ośrodku zajmującym się dokształcaniem nauczycieli.

Najistotniejsze dla działań władz i społeczności Wydziału Filologiczno-Historycznego to wkomponowanie kierunków humanistycznych w coraz bardziej cyfryzowane oraz globalne realia XXI wieku. Dlatego też absolwent edytorstwa (filologia polska) posiądzie nie tylko podstawy teoretyczne: znajomość prawa autorskiego, historię edytorstwa i tekstologię, ale też zdobędzie praktyczną umiejętność edycji tekstu, składu komputerowego oraz organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki klasycznej i e-książki. Z kolei realizowana w ramach kierunku historia humanistyka cyfrowa ukaże zastosowanie multimediów w praktyce akademickiej, modelowanie i wizualizację danych, digitalizację archiwów, zarządzanie informacją i projektami, a przede wszystkim uwypukli nowe możliwości, jakie współczesnej humanistyce oferują technologie cyfrowe. Charakterystyczne dla tej specjalności będzie łączenie tradycyjnych dziedzin humanistycznych z narzędziami dostarczanymi przez technologie komputerowe w postaci eksploracji danych, wyszukiwania informacji, wizualizacji pojęć, analiz statystycznych i ich interpretacji, a także digitalizacja publikacji, informacji prasowej i prac naukowych. Zdobyta wiedza w ramach specjalności e-samorząd pozwoli sprawować stanowiska administracyjne związane z obsługą pracy kancelaryjnej, archiwizacją dokumentacji, pozyskiwaniem środków unijnych oraz stanowiska odpowiedzialne za kwestie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie specjalności pozwolą zabezpieczać, gromadzić i archiwizować dokumentację w postaci tradycyjnej i elektronicznej oraz dadzą znajomość obsługi programów w ramach interfejsu e-urzędu.

Istotnym elementem kształcenia w piotrkowskiej Filii jest także kierunek filologia angielska. Język angielski, którego znajomość u absolwenta jest pożądana przez pracodawców, stał się oficjalnym językiem biznesu. Bardzo cenna będzie więc umiejętność posługiwania się językiem biznesowym czy specjalistycznym. Absolwent filologii angielskiej z elementami translatoryki i języka biznesu może podjąć pracę zawodową w charakterze tłumacza w przedstawicielstwach firm, czy też w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury. Podobnie na sferę globalną nakierowane są specjalności realizowane w ramach kierunku stosunki międzynarodowe.

Dlaczego więc warto studiować humanistykę? Odpowiedź jest prosta. Bowiem wbrew pozorom to dobra inwestycja w przyszłość. Starożytni, lubiący ujmować rzeczywistość
w krótkie sentencje, mieli zwyczaj mawiać: Errare humanum est (mylić się jest rzeczą ludzką), lecz dodawali natychmiast, że jedynie głupiec trwa w błędzie (nullius nisi insipientis in errore perseverare). Humanista jako człowiek wszechstronnie wykształcony z pewnością w błędzie trwał nie będzie.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony