HomePracownik

Sprawozdanie z XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego

W dniach 27 – 29 czerwca 2014 roku odbyło się XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego w Białymstoku. Tegoroczny temat przewodni Forum to: Women in History and Culture. Obrady toczyły się w Bibliotece Głównej im. Jerzego Giedroycia na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ogólne cele Forum są niezmienne od początku istnienia tego przedsięwzięcia. Należą do nich: stworzenie korzystnych warunków dla merytorycznej dyskusji doktorantów i habilitantów zajmujących się badaniami nad amerykańską historią, kulturą i polityką; rozważania nad zagadnieniami metodologicznymi i warsztatowymi w podejmowanych pracach badawczych oraz utrzymanie żywej pamięci o Profesorze Andrzeju Bartnickim, „ojcu założycielu” polskiej amerykanistyki poprzez nawiązanie do Jego dokonań, które miały związek z badaniami amerykanistycznymi oraz podejściem do warsztatu naukowego.

Pierwszego dnia obrad (27.06.2014) po uroczystej inauguracji odbyła się prezentacja referatów samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się tematyką amerykanistyczną. Wśród tegorocznych prelegentów byli: Prof. Doris Weatherford z University of South Carolina (Stany Zjednoczone), Prof. Milada Polišenska z Anglo-American University w Pradze (Czechy), Dr Luba Uladykouskaja z Intercultural Dialogue w Mińsku (Białoruś) oraz Profesorowie: Halina Parafianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, Irmina Wawrzyczek i Zbigniew Mazur z UMCS w Lublinie, Michał Leśniewski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Włodzimierz Batóg z UJK w Kielcach. Poza tym odbyła się promocja książki Historians across Borders: Writing American History in a Global Age. Warto podkreślić, że w tym międzynarodowym projekcie dotyczącym studiów amerykanistycznych brały udział Prof. Halina Parafianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prof. Irmina Wawrzyczek z UMCS w Lublinie.

Drugiego dnia obrad (28.06.204) odbyła się prezentacja i dyskusja nad założeniami prac doktorskich z zakresu historii Stanów Zjednoczonych w oparciu o przedstawione konspekty z uwzględnieniem bazy źródłowej i literatury przedmiotu.

Natomiast ostatniego dnia obrad (29.06.2014) wygłoszono referaty na temat zakreślony w tytule tegorocznego Forum – Women in History and Culture. Wśród prelegentów była dr Katarzyna Stelmasiak z Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Temat wystąpienia doktor K. Stelmasiak Events of the American Revolution

wizyta01m wizyta02m wizyta03m wizyta04m

wizyta05m wizyta06m wizyta07m 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony