Home

Sprawozdanie z XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego

W dniach 27 – 29 czerwca 2014 roku odbyło się XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego w Białymstoku. Tegoroczny temat przewodni Forum to: Women in History and Culture. Obrady toczyły się w Bibliotece Głównej im. Jerzego Giedroycia na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ogólne cele Forum są niezmienne od początku istnienia tego przedsięwzięcia. Należą do nich: stworzenie korzystnych warunków dla merytorycznej dyskusji doktorantów i habilitantów zajmujących się badaniami nad amerykańską historią, kulturą i polityką; rozważania nad zagadnieniami metodologicznymi i warsztatowymi w podejmowanych pracach badawczych oraz utrzymanie żywej pamięci o Profesorze Andrzeju Bartnickim, „ojcu założycielu” polskiej amerykanistyki poprzez nawiązanie do Jego dokonań, które miały związek z badaniami amerykanistycznymi oraz podejściem do warsztatu naukowego.

Pierwszego dnia obrad (27.06.2014) po uroczystej inauguracji odbyła się prezentacja referatów samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się tematyką amerykanistyczną. Wśród tegorocznych prelegentów byli: Prof. Doris Weatherford z University of South Carolina (Stany Zjednoczone), Prof. Milada Polišenska z Anglo-American University w Pradze (Czechy), Dr Luba Uladykouskaja z Intercultural Dialogue w Mińsku (Białoruś) oraz Profesorowie: Halina Parafianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, Irmina Wawrzyczek i Zbigniew Mazur z UMCS w Lublinie, Michał Leśniewski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Włodzimierz Batóg z UJK w Kielcach. Poza tym odbyła się promocja książki Historians across Borders: Writing American History in a Global Age. Warto podkreślić, że w tym międzynarodowym projekcie dotyczącym studiów amerykanistycznych brały udział Prof. Halina Parafianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prof. Irmina Wawrzyczek z UMCS w Lublinie.

Drugiego dnia obrad (28.06.204) odbyła się prezentacja i dyskusja nad założeniami prac doktorskich z zakresu historii Stanów Zjednoczonych w oparciu o przedstawione konspekty z uwzględnieniem bazy źródłowej i literatury przedmiotu.

Natomiast ostatniego dnia obrad (29.06.2014) wygłoszono referaty na temat zakreślony w tytule tegorocznego Forum – Women in History and Culture. Wśród prelegentów była dr Katarzyna Stelmasiak z Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Temat wystąpienia doktor K. Stelmasiak Events of the American Revolution

wizyta01m wizyta02m wizyta03m wizyta04m

wizyta05m wizyta06m wizyta07m 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony