Home

Konferencja: Tajemnica w literaturze, języku i kulturze

 Instytut Filologii Polskiej zaprasza na miedzynarodową konferencję naukową na temat: Tajemnica w literaturze, języku i kulturze. Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów, studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Tematem konferencji jest tajemnica w ujęciu literackim, językowym i kulturowym. Rozważania wokół podjętego zagadnienia umożliwią analizę pojęcia [kategorii] w psycholingwistycznym, socjolingwistycznym, etnolingwistycznym, a także antropologicznym opisie. Wystąpienia uczestników dotyczące tajemnicy pozwolą zgłębić ją, odkryć i uchwycić w szerokim kontekście, wachlarzu znaczeń. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Informacje o konferencji - ZOBACZ

Karta zgłoszenia - ZOBACZ

Conference Information- Mystery in the literature, language and culture -ZOBACZ

Registration form - ZOBACZ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony