Home

Konferencja: Tajemnica w literaturze, języku i kulturze

 Instytut Filologii Polskiej zaprasza na miedzynarodową konferencję naukową na temat: Tajemnica w literaturze, języku i kulturze. Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów, studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Tematem konferencji jest tajemnica w ujęciu literackim, językowym i kulturowym. Rozważania wokół podjętego zagadnienia umożliwią analizę pojęcia [kategorii] w psycholingwistycznym, socjolingwistycznym, etnolingwistycznym, a także antropologicznym opisie. Wystąpienia uczestników dotyczące tajemnicy pozwolą zgłębić ją, odkryć i uchwycić w szerokim kontekście, wachlarzu znaczeń. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Informacje o konferencji - ZOBACZ

Karta zgłoszenia - ZOBACZ

Conference Information- Mystery in the literature, language and culture -ZOBACZ

Registration form - ZOBACZ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony