HomeWspółpraca środowiskowaPatronat

Konferencja naukowa: Języki obce i kultura - Nowe konteksty edukacyjne

7 czerwca 2014 roku w Katedrze Filologii Angielskiej w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach odbyła się konferencja naukowa Foreign languages and cultures: New educational contexts (Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne), podczas której gościliśmy niemalże czterdziestu prelegentów z kilkunastu ośrodków akademickich z kraju, a także z zagranicy.

Tematyka wystąpień dotyczyła wielu zagadnień, między innymi nowoczesnych metod nauczania języków obcych (w tym języka polskiego jako obcego oraz języków mniejszości narodowych), użycia nowych technologii w edukacji szkolnej i akademickiej oraz roli elementów kulturowych w glottodydaktyce. Dzięki tak szerokiemu spektrum podejmowanych tematów oraz obecności uczestników prezentujących przeróżne podejścia badawcze oraz przedstawiających innowacyjne propozycje praktycznych zastosowań sieci społecznościowych, Internetu czy korpusów językowych, nasze akademickie rozważania wykroczyły daleko poza ramy czysto językoznawcze, czyniąc czerwcowe spotkanie konferencją interdyscyplinarną.

Wygłaszanym referatom towarzyszyła sesja posterowa, która w ciekawy sposób wzbogaciła przebieg obrad.

Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Prof. ndzw. dr hab. Kamilę Turewicz reprezentującą Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi oraz dra Martina Hintona z Kolegium Nauczania Języków Obcych w Sieradzu, którzy wygłosili wykłady plenarne.

Konferencja Foreign languages and cultures: New educational contexts odbyła się z inicjatywy Pani Prof. zw. dr. hab. Barbary Lewandowskiej – Tomaszczyk - Kierownika Katedry Filologii Angielskiej.

Wszystkim przybyłym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym i w przyszłym roku znowu będziemy mieli szansę spotkać się z Państwem w równie szerokim gronie.

konferencjafa01m konferencjafa02m konferencjafa03m konferencjafa04m

konferencjafa05m konferencjafa06m konferencjafa07m konferencjafa08m

konferencjafa09m konferencjafa10m konferencjafa11m konferencjafa12m

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony