Home

W 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie

2 czerwca 2014 r. Instytut Historii UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, przy współpracy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź, zorganizował konferencję naukową pt. „O wolne Wilno i wolną Polskę!” – w 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie. Sesja odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Z ramienia IH UJK gości przywitał dr Dariusz Rogut. Słowo wstępne wygłosił prof. Zygmunt Matuszak – prorektor ds. Filii oraz mjr Zbysław Raczkiewicz - prezes ŚZŻAK Okręg Łódź. Wśród uczestników sesji znaleźli się weterani walko o Wilno – żołnierze AK: Bolesław Machowski „Mora”, prof. Antoni Prusiński oraz Jan Jerzy Bekier. W sesji wzięła także udział m.in. dr Joanna Żelazko – naczelnik BEP IPN, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz – dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz młodzież z łódzkich szkół średnich.

Przemawia prof. Zygmunt Matuszak Na pierwszym planie od lewej: dr Tomasz Matuszak, dr Joanna Żelazko, prof. UŁ Witold Jarno, mjr Zbysław Raczkiewicz, dr Dariusz Rogut, prof. Zygmunt Matuszak, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz, Piotr Bierczyński – wicedyrektor WBP Trzeci od lewej: Krzysztof Tylski, Piotr Nowak, dr Piotr Kilańczyk Referuje dr Tomasz Matuszak

W drugim rzędzie od lewej: Paulina Szymaniak, kpt. Stanisław Wojda, Paweł Wąs, dr Tomasz Toborek Referuje dr Dariusz Rogut Od lewej Margarita Chilińska (IPN Warszawa), Bartosz Górecki (AP Łódź) Od lewej: Paweł Wąs, Krzysztof Jałmużniak, Witold Jarno, Paulina Szymaniak, prof. Piotr Niwiński, Tomasz Matuszak, Dariusz Rogut

W rozmowie Witold Jarno i Dariusz Rogut Od lewej: Krzysztof Jałmużniak, Bolesław Machowski „Mora”, Aleksandra Leśna, Margarita Chilińska Dr Piotr Kilańczyk z członkami Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w ZSO w Zelowie oraz Bolesław Machowski „Mora” Od lewej: Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna, Bolesław Machowski „Mora”, Piotr Kilańczyk, Paulina Szymaniak

Uczestnicy konferencji

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony