Home

W 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie

2 czerwca 2014 r. Instytut Historii UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, przy współpracy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź, zorganizował konferencję naukową pt. „O wolne Wilno i wolną Polskę!” – w 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie. Sesja odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Z ramienia IH UJK gości przywitał dr Dariusz Rogut. Słowo wstępne wygłosił prof. Zygmunt Matuszak – prorektor ds. Filii oraz mjr Zbysław Raczkiewicz - prezes ŚZŻAK Okręg Łódź. Wśród uczestników sesji znaleźli się weterani walko o Wilno – żołnierze AK: Bolesław Machowski „Mora”, prof. Antoni Prusiński oraz Jan Jerzy Bekier. W sesji wzięła także udział m.in. dr Joanna Żelazko – naczelnik BEP IPN, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz – dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz młodzież z łódzkich szkół średnich.

Przemawia prof. Zygmunt Matuszak Na pierwszym planie od lewej: dr Tomasz Matuszak, dr Joanna Żelazko, prof. UŁ Witold Jarno, mjr Zbysław Raczkiewicz, dr Dariusz Rogut, prof. Zygmunt Matuszak, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz, Piotr Bierczyński – wicedyrektor WBP Trzeci od lewej: Krzysztof Tylski, Piotr Nowak, dr Piotr Kilańczyk Referuje dr Tomasz Matuszak

W drugim rzędzie od lewej: Paulina Szymaniak, kpt. Stanisław Wojda, Paweł Wąs, dr Tomasz Toborek Referuje dr Dariusz Rogut Od lewej Margarita Chilińska (IPN Warszawa), Bartosz Górecki (AP Łódź) Od lewej: Paweł Wąs, Krzysztof Jałmużniak, Witold Jarno, Paulina Szymaniak, prof. Piotr Niwiński, Tomasz Matuszak, Dariusz Rogut

W rozmowie Witold Jarno i Dariusz Rogut Od lewej: Krzysztof Jałmużniak, Bolesław Machowski „Mora”, Aleksandra Leśna, Margarita Chilińska Dr Piotr Kilańczyk z członkami Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w ZSO w Zelowie oraz Bolesław Machowski „Mora” Od lewej: Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna, Bolesław Machowski „Mora”, Piotr Kilańczyk, Paulina Szymaniak

Uczestnicy konferencji

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony