HomePracownik

Druga edycja elektronicznych badań ankietowych

 

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Ponownie zapraszamy wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim do udziału w elektronicznych badaniach ankietowych, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych.
Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Ankietyzacja będzie prowadzona w terminie od 2 czerwca do 30 września 2014 roku i dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2013/2014.

Aby wypełnić ankietę zaloguj się do Wirtualnej Uczelni

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy instytut i katedra. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie jakości kształcenia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych, do udziału w ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony