HomePracownik

Druga edycja elektronicznych badań ankietowych

 

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Ponownie zapraszamy wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim do udziału w elektronicznych badaniach ankietowych, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych.
Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Ankietyzacja będzie prowadzona w terminie od 2 czerwca do 30 września 2014 roku i dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2013/2014.

Aby wypełnić ankietę zaloguj się do Wirtualnej Uczelni

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy instytut i katedra. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie jakości kształcenia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych, do udziału w ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony