HomePracownik

Historycy uhonorowani medalem

2 maja 2014 r. w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” odbyły się uroczystości zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej. W gronie zaproszonych gości znalazł się dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii Filii UJK, grupa absolwentów historii: Milena Bykowska, Krzysztof Jałmużniak, Aleksandra Leśna, Martyna Rękojarska (Piątkowska), Paweł Wąs oraz Sebastian Wojtaś nauczyciel historii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Tryb. Decyzją ZG SPAK w/w osoby zostały uhonorowane Medalem Pamiątkowym dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II za kultywowanie tradycji narodowych, promowanie wartości patriotycznych i wspieranie działalności SPAK. Podczas uroczystości odbył się rewelacyjny występ chóru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bukowiny pod batutą Huberta Szczypiorskiego oraz występ zespołu „Damai” kierowanego przez Jadwigę Możdżer.

Uroczystości otworzył prezes SPAK dr Józef Wiesław Cubała. Od lewej członkinie SPAK: Monika Retkowska, Katarzyna Laszkowska, Jadwiga Możdżer. Medal i pamiątkowy dyplom obiera dr Dariusz Rogut Medal i pamiątkowy dyplom obiera Aleksandra Leśna Medal i pamiątkowy dyplom obiera Paweł Wąs

Medal i pamiątkowy dyplom obiera Krzysztof Jałmużniak Medal i pamiątkowy dyplom obiera Grzegorz Sojczyński (prawnuk gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”) Od lewej: Krzysztof Jałmużniak, Grzegorz Sojczyński, Jadwiga Możdżer, Dariusz Rogut, Józef Wiesław Cubała, Paweł Wąs, Aleksandra Leśna Od lewej: Grzegorz Sojczyński, Krzysztof Jałmużniak, Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna, Paweł Wąs

gdansk 09m Występ chóru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz zespołu „Damai” Medal SPAK 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony