HomePracownik

Nagroda fundacji im. Jadwigi Chylińskiej oraz Instytutu Historii PAN

11 kwietnia 2014 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie została nagrodzona mgr Milena Bykowska absolwentka Instytutu Historii Filii UJK w Piotrkowie Tryb. Tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników III Konkursu Historycznego na najlepsze prace naukowe poświęcone drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 2010 r. oraz drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce i innych form oporu społecznego, opublikowane drukiem od 1 marca 2013 r., zorganizowanego przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie. W kategorii biografie poświęcone drugiej konspiracji II nagrodę odebrała Milena Bykowska za publikację Ludwik Danielak „Bojar” (1923–1955). Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Komisja konkursowa nagrodziła ogółem siedem publikacji. W kategorii monografie poświęcone pierwszej konspiracji I nagrodę otrzymał Marek Gałęzowski za publikację Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947. II nagrodę przyznano Pawłowi Fornalowi za książkę Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–1949). W kategorii biografie poświęcone pierwszej konspiracji I nagrodę otrzymał Maciej Korkuć za publikację Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945; II nagrodę – Dariusz Iwaneczko za biografię Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998). W kategorii monografie poświęcone drugiej konspiracji Komisja nie przyznała pierwszej nagrody. II nagrodę otrzymała Alicja Paczoska-Hauke za pracę „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”. Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945–1947). Wyróżnienia otrzymali: Jarosław Wróblewski za książkę Zośkowiec, Marta Markowska (red.) za publikację Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963. W kategorii biografie poświęcone drugiej konspiracji I nagrodę przyznano Wojciechowi Frazikowi za pracę Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993).

Foto Dariusz Rogut

Od lewej: dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, dr hab. Andrzej Koryn, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein Nagrodę odbiera mgr Milena Bykowska Od lewej: dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein, Milena Bykowska, dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza Przemawia prezes Zarządu Fundacji mecenas Tomasz Karolko, drugi od lewej dr Andrzej Zawistowski, dr Marek Gałęzowski, dr Sławomir Kalbarczyk, Marta Markowska, dr Alicja Paczoska-Hauke

Od lewej: dr Dariusz Rogut, Milena Bykowska, prof. Tadeusz Wolsza Od lewej: Jarosław Wróblewski, Paweł Fornal, Wojciech Frazik, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza, Marta Markowska, Marek Gałęzowski, Alicja Paczoska-Hauke, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Tadeusz Epsztein Podczas dyskusji, od lewej: Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza Od lewej: Dariusz Rogut, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony