Home

Nagroda fundacji im. Jadwigi Chylińskiej oraz Instytutu Historii PAN

11 kwietnia 2014 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie została nagrodzona mgr Milena Bykowska absolwentka Instytutu Historii Filii UJK w Piotrkowie Tryb. Tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników III Konkursu Historycznego na najlepsze prace naukowe poświęcone drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 2010 r. oraz drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce i innych form oporu społecznego, opublikowane drukiem od 1 marca 2013 r., zorganizowanego przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie. W kategorii biografie poświęcone drugiej konspiracji II nagrodę odebrała Milena Bykowska za publikację Ludwik Danielak „Bojar” (1923–1955). Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Komisja konkursowa nagrodziła ogółem siedem publikacji. W kategorii monografie poświęcone pierwszej konspiracji I nagrodę otrzymał Marek Gałęzowski za publikację Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947. II nagrodę przyznano Pawłowi Fornalowi za książkę Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–1949). W kategorii biografie poświęcone pierwszej konspiracji I nagrodę otrzymał Maciej Korkuć za publikację Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945; II nagrodę – Dariusz Iwaneczko za biografię Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998). W kategorii monografie poświęcone drugiej konspiracji Komisja nie przyznała pierwszej nagrody. II nagrodę otrzymała Alicja Paczoska-Hauke za pracę „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”. Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945–1947). Wyróżnienia otrzymali: Jarosław Wróblewski za książkę Zośkowiec, Marta Markowska (red.) za publikację Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963. W kategorii biografie poświęcone drugiej konspiracji I nagrodę przyznano Wojciechowi Frazikowi za pracę Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993).

Foto Dariusz Rogut

Od lewej: dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, dr hab. Andrzej Koryn, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein Nagrodę odbiera mgr Milena Bykowska Od lewej: dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein, Milena Bykowska, dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza Przemawia prezes Zarządu Fundacji mecenas Tomasz Karolko, drugi od lewej dr Andrzej Zawistowski, dr Marek Gałęzowski, dr Sławomir Kalbarczyk, Marta Markowska, dr Alicja Paczoska-Hauke

Od lewej: dr Dariusz Rogut, Milena Bykowska, prof. Tadeusz Wolsza Od lewej: Jarosław Wróblewski, Paweł Fornal, Wojciech Frazik, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza, Marta Markowska, Marek Gałęzowski, Alicja Paczoska-Hauke, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Tadeusz Epsztein Podczas dyskusji, od lewej: Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza Od lewej: Dariusz Rogut, Milena Bykowska, Tadeusz Wolsza

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony