HomePracownik

AKT - Nitra

Konferencja w Nitrze

Prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii reprezentowali Filię UJK 5 marca 2014 r. na międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Konstantego Filozofa w Nitrze (Słowacja). Konferencję pt. About János Esterházy in the context of a Central European dialogue – Conference and a round table discussion in Esterházy´s homeland zorganizowała m.in. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS, Warszawa) przy współpracy The Living Zobor Region Civil Organization. Otwierając sesję głos zabrali: Csaba Balogh ambasador Republiki Węgier w Bratysławie, dr František Mikloško były przewodniczący słowackiego parlamentu, prof. Jan Rydel koordynator ESPS, prof. Csaba Gy. Kiss przewodniczący Rady Naukowej ESPS oraz prof. Attila Komzsík dziekan Wydział Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Konstantego Filozofa. Z ramienia organizatorów głos zabrał Zoltán Zilizi. Referat prof. Arkadiusza Adamczyka nosił tytuł: „János Esterházy and Jozef Beck as architects of "The Third Europe". The last effort of geopolitical reconstruction of Middle-East Europe before the Second World War”, a dra Dariusza Roguta „Fate of the political elites of Central and Eastern Europe in the Soviet gulags”. .

Od lewej: prof. Imre Molnár, prof. László Szarka, dr Andrej Tóth, prof. Arkadiusz Adamczyk Od lewej: Dariusz Rogut, Martin Hetényi, István Janek, Andrej Tóth Referuje prof. Arkadiusz Adamczyk Dr Dariusz Rogut

Od lewej: Imre Lebovits (Holocaust survivor, Budapest), Imre Molnár (Ministry of Foreign Affairs, Budapest), István Kollai (Hungarian Institute, Bratislava), Ondrej Podolec (Institute of the Slovak National Memories, Bratislava), Martin Hetényi (Constantine the Philosopher University in Nitra), Pál Csáky (writer, Bratislava), Viliam Jablonický (SC PEN, Bratislava), Zoltán Zilizi Na pierwszym planie Ján Mitáč (Institute of the Slovak National Memories, Bratislava), Arkadiusz Adamczyk, Andrej Tóth (Silezian University, Opava, Czech Republic), István Janek (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) Od lewej: Ján Mitáč, František Mikloško Od lewej: Dariusz Rogut, Imre Molnár, Arkadiusz Adamczyk

Uczestnicy konferencji 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony