HomeWspółpraca środowiskowaWykłady otwarte

Spacery w ramach trybunalskich spotkań z 800-leciem Piotrkowa
Organizatorzy:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim

w

14 I 2017, godz. 12.00
Piotrków w legendach

4 II 2017, godz. 14.00
Piotrków w okresie rozbicia dzielnicowego

4 III 2017, godz. 14.00
Piotrków ostatnich Piastów

1 IV 2017, godz. 15.00
Piotrków Andegawenów i Jagiellonów

6 V 2017, godz. 15.00
Piotrków sejmowy

3 VI 2017, godz. 15.00
Trybunał Koronny

1 VII 2017, godz. 15.00
Piotrków w trzech Zaborach

5 VIII 2017, godz. 15.00
Piotrkowianie w powstaniach

2 IX 2017, godz. 15.00
Piotrków doby rewolucji przemysłowej

7 X 2017, godz. 15.00
Piotrków międzywojenny

4 XI 2017, godz. 14.00
Piotrków w okresie II wojny światowej

2 XII 2017, godz. 12.00
Piotrków na tle PRL

Początek spacerów – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Zamurowa 11

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony