Home

Katalog przemiotów wybieralnych

 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem Rektora nr 71/2013 student ma prawo do wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS:

  • przedmioty wydziałowe dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego,
  • przedmioty ogólnouczelniane dla studentów wszystkich wydziałów.

Termin zapisów od 20 do 28 lutego 2014 r.
Zgłoszenie przedmiotu do wyboru poza planem studiów należy złożyć do Dziekanatu WFH, pokój 24 – budynek dydaktyczny B.

Katalog zajęć wybieralnych poza planem studiów - POBIERZ
Harmonogram zajęć z katalogu przedmiotów wybieralnych - POBIERZ
Zgłoszenie - POBIERZ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony