HomePracownik

Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie

9 października 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbyła się inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Władze naszej Uczelni reprezentował prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak oraz dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz.
W uroczystości uczestniczyli także: kombatanci Armii Krajowej na czele z prezesem Zarządu Okręgu Łódź AK mjr Zbysławem Raczkiewiczem, Joanna Chełmińska wojewoda łódzki, Jan Kamiński kurator łódzki, doc. dr Piotr Kurek przewodniczący Komisji ZG ŚZŻAK ds. Młodzieży, Artur Ossowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, duchowieństwa, ZS „Strzelec” oraz osoby związane z ZSO. Honorowymi gośćmi była rodzina Edwarda Jacha ps. „Łodziak”- żołnierza 25 pp AK. Uroczystość otworzył dyrektor ZSO Damian Nowak, a poprowadził je dr Piotr Kilańczyk – nauczyciel historii. Po zrealizowanym programie nastąpiło wręczenie członkom legitymacji i odznak klubowych, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu gen. brygady Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”, legendarnego piotrkowskiego żołnierza AK, przemawiał Marek Rusak.
Oficjalną inaugurację Klubu poprzedziły działania młodzieży m.in. udział w odsłonięciu tablic pamiątkowych „Miejsce Pamięci Narodowej” na terenie Zelowa, szkolnej akcji informacyjno-ulotkowej w związku z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wyjazd wraz z delegacją ŚZŻAK Okręgu Łódź AK na uroczystości wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika żołnierzy Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie i obchody 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Kluby działają przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ich celem jest m.in. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie: działalności Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie reżimu komunistycznego; dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie; krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej; kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji; przekazywanie etosu, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Klub będzie systematycznie współpracował m.in. z Instytutem Historii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Grot 01m Grot 02m Grot 03m Grot 04m

Grot 05m Grot 06m Grot 07m Grot 08m

Grot 09m Grot 10m Grot 11m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony