HomePracownik

Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie

9 października 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbyła się inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Władze naszej Uczelni reprezentował prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak oraz dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz.
W uroczystości uczestniczyli także: kombatanci Armii Krajowej na czele z prezesem Zarządu Okręgu Łódź AK mjr Zbysławem Raczkiewiczem, Joanna Chełmińska wojewoda łódzki, Jan Kamiński kurator łódzki, doc. dr Piotr Kurek przewodniczący Komisji ZG ŚZŻAK ds. Młodzieży, Artur Ossowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, duchowieństwa, ZS „Strzelec” oraz osoby związane z ZSO. Honorowymi gośćmi była rodzina Edwarda Jacha ps. „Łodziak”- żołnierza 25 pp AK. Uroczystość otworzył dyrektor ZSO Damian Nowak, a poprowadził je dr Piotr Kilańczyk – nauczyciel historii. Po zrealizowanym programie nastąpiło wręczenie członkom legitymacji i odznak klubowych, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu gen. brygady Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”, legendarnego piotrkowskiego żołnierza AK, przemawiał Marek Rusak.
Oficjalną inaugurację Klubu poprzedziły działania młodzieży m.in. udział w odsłonięciu tablic pamiątkowych „Miejsce Pamięci Narodowej” na terenie Zelowa, szkolnej akcji informacyjno-ulotkowej w związku z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wyjazd wraz z delegacją ŚZŻAK Okręgu Łódź AK na uroczystości wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika żołnierzy Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie i obchody 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Kluby działają przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ich celem jest m.in. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie: działalności Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie reżimu komunistycznego; dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie; krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej; kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji; przekazywanie etosu, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Klub będzie systematycznie współpracował m.in. z Instytutem Historii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Grot 01m Grot 02m Grot 03m Grot 04m

Grot 05m Grot 06m Grot 07m Grot 08m

Grot 09m Grot 10m Grot 11m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony