Home

Współpraca z ZSEE w Radomsku

 W dniu 15 października podpisana została deklaracja współpracy między Wydziałem Filologiczno-Historycznym UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim a Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku. W ramach porozumienia obydwie instytucje będą organizować wspólne imprezy i konkursy, realizować projekty edukacyjne i naukowe, a pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego każdego roku przeprowadzać serię wykładów i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych. Nauczyciele szkoły wezmą udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w charakterze konsultantów. Skorzystają również nasi studenci – władze szkoły umożliwią im odbycie praktyk.
Dokument został podpisany przez Dziekana WFH dr. hab. prof. UJK Marka Dutkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych mgr. inż. Adama Jałkiewicza podczas uroczystości zorganizowanej przez uczniów z okazji dnia Edukacji Narodowej. Koordynatorami projektu są mgr Małgorzata Piotrowska i dr Maria Obrusznik-Partyka.

ZSEE 01m ZSEE 02m ZSEE 03m ZSEE 04m

ZSEE 05m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony