HomePracownik

Współpraca z ZSEE w Radomsku

 W dniu 15 października podpisana została deklaracja współpracy między Wydziałem Filologiczno-Historycznym UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim a Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku. W ramach porozumienia obydwie instytucje będą organizować wspólne imprezy i konkursy, realizować projekty edukacyjne i naukowe, a pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego każdego roku przeprowadzać serię wykładów i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych. Nauczyciele szkoły wezmą udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w charakterze konsultantów. Skorzystają również nasi studenci – władze szkoły umożliwią im odbycie praktyk.
Dokument został podpisany przez Dziekana WFH dr. hab. prof. UJK Marka Dutkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych mgr. inż. Adama Jałkiewicza podczas uroczystości zorganizowanej przez uczniów z okazji dnia Edukacji Narodowej. Koordynatorami projektu są mgr Małgorzata Piotrowska i dr Maria Obrusznik-Partyka.

ZSEE 01m ZSEE 02m ZSEE 03m ZSEE 04m

ZSEE 05m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony