HomePracownik

Z Monticello

Latem 2013 roku dr Katarzyna Stelmasiak z Instytutu Historii, UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim odbywała staż naukowy w Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies w Charlottesville w stanie Wirginia. Centrum powstałe w 1994 roku działa w ramach Thomas Jefferson Foundation, która zarządza posiadłością Thomasa Jeffersona w Monticello. Centrum prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad spuścizną Thomasa Jeffersona – trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, autora Deklaracji Niepodległości, męża stanu i założyciela Univeristy of Virginia. Do zadań Centrum należą: popularyzacja dorobku Thomasa Jeffersona, prowadzenie badań naukowych, organizacja konferencji naukowych oraz szkoleń dla studentów i nauczycieli, a także integracja międzynarodowego środowiska naukowego zajmującego się postacią Thomasa Jeffersona. W ramach Centrum działa Jefferson Library, która zbiera literaturę z całego świata poświęconą Thomasowi Jeffersonowi. Poza tym Centrum prowadzi prace edytorskie nad wielotomowym wydawnictwem the Thomas Jefferson Papers: Reitrement Series.
Podczas stażu naukowego w Centrum dr Katarzyna Stelmasiak wystąpiła na Fellows Forum z referatem zatytułowanym Thomas Jefferson and Europe. W swoim wystąpieniu dr Stelmasiak przedstawiła motywy i okoliczności wyjazdu Thomasa Jeffersona do Europy w 1785 roku oraz omówiła wrażenia dyplomaty z podróży po Starym Kontynencie w latach 1785-1789. Wykazała, w jaki sposób pochodzenie Thomasa Jeffersona z kolonialnej Wirginii miało wpływ na postrzeganie przez niego świata oraz pokazała, co ten wybitny mąż stanu przeniósł z Europy do Monticello. Na wystąpienie, które odbyło się w Berkeley Room w Jefferson Library, przybyli badacze zajmujący się Thomasem Jeffersonem, przewodnicy po Monticello, wolontariusze oraz studenci z University of Virginia. Referat spotkał się z życzliwym przyjęciem zebranych. Podczas dyskusji zgromadzeni podkreślali zaangażowanie dr Stelmasiak, Jej merytoryczne przygotowanie oraz europejski punkt widzenia.

Monticello 01m Monticello 02m Monticello 03m Monticello 04m

Monticello 05m Monticello 06m Monticello 07m Monticello 08m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony