Home

Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1945 „Sine ira et studio” – w 70. rocznicę bitwy pod Lenino

W 70-tą rocznicę bitwy pod Lenino Instytut Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zarząd Wojewódzki w Łodzi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową: Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1945 ‘Sine ira et studio’ – w 70. rocznicę bitwy pod Lenino”.
W trakcie konferencji wygłoszono kilkanaście referatów pracowników Instytutu Historii oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii UJK, a także przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, i Muzeum Niepodległości w Łodzi. M. in. prof. Albin Głowacki (UŁ) przedstawił genezę i kulisy powstania polskich formacji wojskowych w ZSRR po 1939 roku, natomiast prof. Zygmunt Matuszak (UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim) omówił faktyczne przygotowania, przebieg i skutki bitwy pod Lenino.
Tematyka konferencji i wygłaszane tam referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno środowisk naukowych, jak i lokalnej społeczności. W trakcie obrad podkreślano konieczność dalszych badań naukowych dotyczących tej problematyki oraz potrzebę szerszej jej popularyzacji wśród młodzieży szkolnej.

Lenino 01m Lenino 02m Lenino 03m Lenino 04m

Lenino 05m Lenino 06m Lenino 07m Lenino 08m

Lenino 09m Lenino 10m Lenino 11m Lenino 12m

Lenino 13m Lenino 14m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony