Home

„Wciąż pozostają niebezpieczni…” – komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”

22 listopada 2013 r. w Muzeum-Zamku odbyła się konferencja naukowa pt. „Wciąż pozostają niebezpieczni…” – komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”. Jej organizatorami był Instytut Historii UJK Filia w Piotrkowie Tryb. (dr Dariusz Rogut) oraz Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: ppłk dr Halina Kępińska-Bazylewicz „Kora”, kpt. Mirosław Kopa „Miron”, kpt. Ryszard Kozłowski „Ryś”, prorektor UJK ds. Filii dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, Zbigniew Bogusławski przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Piotrków Tryb., dr Paweł Olszewski wicedyrektor IH, dr Kazimierz Borkowski wicedyrektor ISM, Grzegorz Lorek wiceburmistrz Zelowa, dr Piotr Kilańczyk (ZSO Zelów), Tomasz Łuczkowski i Krzysztof Czajkowski z Opoczna oraz uczniowie z piotrkowskich szkół średnich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (mgr Żaneta Cypel), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 (mgr Michał Gałas) oraz IV LO (mgr Katarzyna Drańska).
Podczas sesji referaty wygłosili: dr hab. prof. UŁ Witold Jarno (IH UŁ), dr Tomasz Matuszak (AP Piotrków Tryb.), dr Dariusz Rogut (IH UJK Filia), Bartosz Górecki (AP Łódź), pracownicy IPN O/Łódź: Aleksandra Leśna, Paulina Szymaniak, Krzysztof Tylski oraz Paweł Wąs, Milena Bykowska i Krzysztof Jałmużniak - absolwenci Instytutu Historii w Piotrkowie Tryb. Pierwszą część konferencji poprowadził prof. Zygmunt Matuszak, drugą prof. Witold Jarno a trzecią, wraz z dyskusją, dr Tomasz Matuszak. Sesja zakończyła się ożywioną dyskusją dotyczącą m.in. współpracy byłych żołnierzy AK z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Niebezpieczni 01m Niebezpieczni 02m Niebezpieczni 03m niebezpieczni 04m

Niebezpieczni 05m Niebezpieczni 06m Niebezpieczni 07m niebezpieczni 08m

Niebezpieczni 09m Niebezpieczni 10m Niebezpieczni 11m niebezpieczni 12m

Niebezpieczni 13m Niebezpieczni 14m Niebezpieczni 15m niebezpieczni 16m

Niebezpieczni 17m Niebezpieczni 18m Niebezpieczni 19m niebezpieczni 20m

Niebezpieczni 21m Niebezpieczni 22m Niebezpieczni 23m niebezpieczni 24m

Niebezpieczni 25m Niebezpieczni 26m

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony