Home

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych po raz pierwszy w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.
Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Pierwsza część ankietyzacji będzie prowadzona w terminie od 13 stycznia 2014 roku (od godziny 0.00) do 2 marca 2014 roku (do godziny 24.00). Część pierwsza badań ankietowych dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014. Część druga planowana jest na maj 2014 roku. Ankietowanie odbędzie się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy.
Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy instytut.
Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie systemu jakości kształcenia. Zachęcamy zatem wszystkich uprawnionych, do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych kierunku, który najbardziej aktywnie weźmie udział w procesie ankietyzacji, otrzymają zaproszenia na specjalną imprezę z niespodziankami zorganizowaną przez WSPAK w UJK.

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony