Home

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych po raz pierwszy w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.
Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Pierwsza część ankietyzacji będzie prowadzona w terminie od 13 stycznia 2014 roku (od godziny 0.00) do 2 marca 2014 roku (do godziny 24.00). Część pierwsza badań ankietowych dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014. Część druga planowana jest na maj 2014 roku. Ankietowanie odbędzie się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy.
Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy instytut.
Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie systemu jakości kształcenia. Zachęcamy zatem wszystkich uprawnionych, do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych kierunku, który najbardziej aktywnie weźmie udział w procesie ankietyzacji, otrzymają zaproszenia na specjalną imprezę z niespodziankami zorganizowaną przez WSPAK w UJK.

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony