Home

ZAPRASZAMY

sad

ZAPRASZAMY

sad

 

Informacja

Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego będzie nieczynny w dniach:
1 – 23 sierpnia 2016 r. obsługa studenta – tok studiów
5 – 31 sierpnia 2016 r. pomoc materialna, praktyki, windykacja

Konferencja naukowa pt. „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!”. Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym.

Jej organizatorami byli: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Celem konferencji było przedstawienie najnowszego stanu badań nad powojenną konspiracją antykomunistyczną w Polsce i na Ziemi Łódzkiej, przybliżenie losów żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz popularyzowanie tematyki „Żołnierzy Wyklętych”. Inicjatorem i organizatorem sesji był dr Dariusz Rogut, który poprowadził jej pierwszą część. Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością Jego Eminencja ksiądz arcybiskup prof. Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki. W konferencji wzięli udział m.in.: Waldemar Wyczachowski - Starosta Bełchatowski; Mariola Czechowska - Prezydent Miasta Bełchatowa, Elżbieta Naturalna - przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie, prof. UJK dr. hab. Marek Dutkiewicz - dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK, dyrektor Maciej Kwapisz – z ramienia PGE GiEK SA O/Elektrownia, dr hab. Jacek Bonarek – dyrektor IHiSM UJK, uczniowie bełchatowskich szkół średnich oraz zaproszeni goście. Zdjęcia: Paweł Wasiak, Muzeum Regionalne w Bełchatowie.

Przemawia Jego Eminencja ksiądz arcybiskup prof. Marek Jędraszewski, dr Dariusz Rogut Przemawia Mariola Czechowska - Prezydent Miasta Bełchatowa, Dariusz Rogut Od lewej: dr hab. Marek Dutkiewicz, Waldemar Wyczachowski - Starosta Bełchatowski, Elżbieta Naturalna - przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie 

Więcej…

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MARCEPANOWE

wo jaworski m

Studenci Wydziału Filologiczno-Historycznego!

Przypominamy, że do 10 lipca br. poprzez Wirtualną Uczelnię można wypełniać ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną. Wśród studentów, którzy wezmą udział w badaniach ankietowych rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się w październiku. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu pokój 23 lub do Sekretariatu Wydziału pok. 29 z potwierdzeniem wypełnienia ankiet (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem) do dnia 10 października 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Języka Rosyjskiego

W dniu 7 czerwca br. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Polska – Wschód” działającego w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy Studium Języków Obcych wzięli udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego. Organizatorem wyjazdu była dr Joanna Harazińska, która jest opiekunem SKN „Polska-Wschód” oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”. Uroczystości i imprezy odbywały się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury (RONiK) przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Młodzież z Piotrkowa miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o języku rosyjskim oraz o narodowym wieszczu Rosji- Aleksandrze Puszkinie. Ciekawym akcentem cyklu imprez były wystepy najlepszych recytatorów- laureatów konkursu poezji Puszkina („Puszkiniana”). Licealiści z Rosji wykonywali rosyjskie pieśni. Przedstawiono również prezentację o słynnym szlaku turystycznym Rosji- „Złotym Pierścieniu”. Ogromne zainteresowanie delegacji z Piotrkowa Trybunalskiego wywołała lekcja języka rosyjskiego, gdzie rosyjskiemu wykładowcy zadawano dużo ciekawych pytań na temat współczesnego języka rosyjskiego. Studentów szczególnie zainteresował rosyjski slang młodzieżowy i otrzymali sporo informacji z tego zakresu. Uczestnicy wyprawy do RONiK-u z przyjemnością obejrzeli filmy w wersji rosyjskiej, zarówno te dla dorosłej publiczności, jak i znane i lubiane rosyjskie kreskówki. Należy sądzić, że udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Rosji oraz doskonalenia umiejętności z zakresu języka rosyjskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci nie ponieśli kosztów przejazdu do Warszawy, dzięki pozyskaniu życzliwych sponsorów.

wo jaworski m

Więcej…

Oceń wykładowców i zajęcia

Rusza kolejna edycja ankietyzacji, w której oceniani będą nauczyciele akademiccy i zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w badaniu. Ankiety dostępne są po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni w terminie od 10 czerwca do 10 lipca. Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu, mającym na celu doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni.

wo jaworski m

Wystawa

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na wystawę „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)”, organizowaną przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. - ZOBACZ

wo jaworski m

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na wykład:

wo jaworski m

Strona 14 z 19

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony